Els àmbits d’actuació de la XEASC i les seves entitats són: formació, inserció i orientació sociolaboral, infància i joventut, família, cooperació, acció comunitària, i projectes de caire internacional vinculats al voluntariat i l’agermanament.

La XEASC desenvolupa:

JORNADA ANUAL

La jornada anual té per objectiu augmentar el sentiment de pertinença de les entitats membres i generar un espai de qualitat per compartir bones pràctiques.Es realitzen cada any seleccionant un territori diferent on participen tots els professionals i el voluntariat que composen les entitats membres.

OBRE LA TEVA GÀBIA

Projecte que respon a l’interès i la voluntat de fer sentir la veu del jovent de les entitats en la creació d’iniciatives i propostes d’accions que promoguin transformacions socials i major sensibilització entre el jovent i la societat en general.

El projecte busca promoure la participació activa del jovent en la generació d’activitats pròpies de transformació social d’aquells punts de la realitat més propera que genera desigualtats, malestar, injustícies socials, violències,..

Les entitats participants compten amb grups d’adolescents i joves amb edats compreses entre 12 i 18 anys que seran els/les principals beneficiaris/es i alhora seran els responsables d’aconseguir que les seves accions traspassin els seus propis espais i arribin a tota la comunitat per tal d’aconseguir un major impacte i cohesió social.