L’Associació LaFlorida, Acció Socioeducativa i d’Esplai és una entitat sense afany de lucre, declarada d’utilitat pública,que va néixer l’any 1984 als Blocs Florida, en el barri de Les Planes de l’Hospitalet de Llobregat.La seva missió és l’educació dels infants i els joves, posant especial èmfasi en els col·lectius vulnerables, amb voluntat transformadora i d’inclusió social.L’educació en valors, és l’ eix fonamental de la seva acció. El principal àmbit d’actuació és el temps lliure dels infants i els joves.

LaFlorida, actualment conté dins seu fins 28 projectes. Tota aquesta activitat s’ubica en dues seus en els barris de La Florida i Les Planes: l’Esplai La Florida i l’Esplai Les Planes.

Es treballa des de la vinculació al territori i el treball en xarxa. La intervenció integra de forma transversal una triple mirada: l’educativa, la social i la comunitària.

Coneix-nos:

C/ Pedraforca, 29. 08905 L’Hospitalet de Llobregat

C/ Llorer, 41. 08905 L’Hospitalet de Llobregat

93 55149 73

info@lafloridahospitalet.org

www.lafloridahospitalet.org

Facebook

Instagram

Facebook Esplai Les Planes: Esplai LesPlanes

Instagram Esplai Les Planes: @esplailesplanes