El Centre d’Esplai Xixell som una entitat sense afany de lucre, que ens dediquem a l’educació en el temps de lleure des de l’any 1980. Duem a terme la nostra activitat als barris del Centre i de Sant Josep de L’Hospitalet de Llobregat.

Al Xixell, treballem per fer dels nostres socis persones crítiques i lliures, amb respecte per l’entorn i valent-se de la diversitat com a font d’enriquiment.

Aquests objectius els treballem en cadascuna de les activitats que realitzem. Des dels tallers diaris, fins a les colònies i campaments. Són moltes més les activitats que realitzem, com l’espai familiar, els dissabtes, els casals d’estiu i d’hivern… Tot plegat és possible gràcies a la feina dels monitors i les monitores, i la resta de persones que formen el Xixell, treballant per la participació comunitària i generant voluntat de transformació i d’inclusió social, destacant especialment aquelles que ho fan de forma voluntària.

Coneix-nos:

Joan Pallarès, 32

08910 Hospitalet de Llobregat

www.xixell.cat

Instagram: @cexixell

Facebook Xixell