El Club d’Esplai Sant Feliu és una entitat sense afany de lucre amb un projecte educatiu propi i orientat a treballar en valors el temps lliure de l’infant, el jove i les seves famílies en un treball d’acció comunitaria i de justícia social.
Treballem d’una manera integral i en moltes ocasions en cooperació directa amb les escales. Treballem el compromís amb la comunitat, la felicitat, la integració social des d’un punt de vista laic. Les diferents edats s’estructuren en grups dinamics envoltats de valors de convivencia positius i tan necessaris avui dia. L’amistat, la companyonia i sobre tot la felicitat són presents en tates les nostres activitats.

Coneix-nos:

C/ Tibidabo s/n CC Roses 2a pi. 08980 Sant Feliu de Llobregat

936 667 450 / 630 104 176

esplaisantfeliu@gmail.com

www.clubesplaisantfeliu.com

Facebook