Promovem  els valors de la diversitat, el respecte i la solidaritat entre persones.

Potenciem el diàleg, la reflexió crítica i el coneixement.

Promovem la inclusió social.

Desenvolupem activitats, projectes i serveis que contribueixen a millorar la qualitat de vida de les persones.

Defensem els drets  humans, la igualtat d’oportunitats i el respecte a la diferència.

Coneix-nos:

http://atzavaratortosa.org/

https://www.facebook.com/atza.vara.3

https://www.instagram.com/atzavaraarrels/

https://www.youtube.com/channel/UCte6KUF0jkf6ZHpEeICa70g